reader , writer , poet , person .

skompl e m e n t owana    z    puzzli
kilkunastu osób
staram się dowieść
że nie jestem tylko częścią
czyjejś układanki

https://belladonnacoup.wordpress.com/2016/03/10/ukladanki
https://belladonnacoup.wordpress.com/2017/02/15/w-istocie-ludzkie

„Potrzeba tylko otworzyć oczy. Serce kłamie, a głowa nas zwodzi.
Jedynie oczy widzą prawdę.
Patrz oczyma. Słuchaj uszami. Wąchaj nosem i czuj przez skórę.
Potem dopiero myśl.
W ten sposób poznasz prawdę.”

George R. R. Martin
w istocie (ludzkie)

© All literary blog content are protected by copyright.
It is forbidden to copy or publish without the author’s permission.
© Atropa Belladonna Von Coup,2018
Cała treść literacka bloga
chroniona jest prawem autorskim.
Zabrania się kopiowania
i publikowania bez mojej zgody.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

© Atropa Belladonna Von Coup , 2018 = © Jagoda Wróblewska – Grzesiak , 2018

Naruszenie prywatności może być karane przez prawo (procedura ucc 1-308-1 1 308-103 i statutu rzymskiego). Oświadczam, że nie dałam mojej zgody na blogu WordPress na użycie moich tekstów Atropa Belladonna Von Coup ©2017 i jakichkolwiek informacji zawartych w moim profilu, moich aktualizacjach i statusach.

Invasion of privacy can be punished by law (procedure ucc 1-308-1 1 308-103 and the Rome Statute). I declare that I did not give my consent to the WordPress blog to use my text Atropa Belladonna Von Coup ©2017 or any information contained in my profile, my updates and statuses.

WordPress.com.

Reklamy