shackled in my embrace

tyle tylko istnieję
co w twych oczach

odbita

  tyle
  trwa moja chwila

co w dłoniach twoich

przestrzeni przejrzystej

zbyt ostrej
zbyt szklanej

i brokat

zbyt gwiezdny

rani oczy
i stopy

zatrzaskuję się w tobie

i tyle tylko
krwawię


ile rozlejesz mnie

na płótnie


ile pędzlem
wciśniesz mi w usta

tyle tylko
umieram

co w pościeli twojej
objęciach

zmiażdżona  ramieniem

i tyle tylko
odchodzę

 

co po papierosa

© Atropa Belladonna Von Coup , 21  Października  – dzień przed

 

I only exist

what’s in your eyes

reflected

   that’s how long my moment is

what in your hands

transparent space

too sharp
too glass

and brocade

too stellar

he hurts his eyes
and feet

I’m shackled in you

and that’s all
I bleed

how much you spill me

on canvas

how much brush
you put my lips on me

only so much
I am dying

what in your bedding
arms

crushed by an arm

and that’s all
leaving
for a cigarette

 

„Założyłem się z nimi,
że zatańczysz ze mną walca,
boso,
na rozbitym szkle.”

Graham Masterton – Walhalla

Reklamy