the fragility of fragile things

 

 

a gdy tak leżysz
na tym samym boku

płacząc

z zamkniętymi oczami
udając, że nie czuję

usiłuję wyreżyserować epizodem

wyraz twoich dłoni
na oparciu krzesła

wydaje mi się
że widzę deszcz za oknem

przechadzki aniołów
w pokoju obok

a ty znowu płaczesz
przy tej samej piosence

jakby wzruszenie
mogło trwać

i trwać

*

lubisz słowa

proste
nie uginające się

pod ciężarem

wzniosłości
     tępym
    głuchym patosem

lubisz szukać piękna

tam
gdzie go nie ma

czyli tam gdzie nikt go nie dostrzega

poza tobą samym

 

 

©  Atropa Belladonna Von Coup, 15 Października

 

and when you lie there
on the same side

crying

with eyes closed
pretending I do not feel

I’m trying to direct an episode

expression of your hands
on the backrest of the chair

it seems to me
that I see rain outside the window

walks of angels
in the next room

and you are crying again
with the same song

like emotion
it could last

and last

*

you like words

simple
not bending

under the weight

sublimity
      dull
     a deaf pathos

you like to look for beauty

there
where it is not

that is where nobody sees it

beyond you

 

 

© Atropa Belladonna Von Coup, 15 October

 

Jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie ? obce.

(Hermann Hesse)

Reklamy