Oui, Charlie

 

zanurzmy nasze ciała

w bezdechu
skrajnie

popadającym w schematy

      metafizyki – spotkania bytu z intelektem

zastanówmy się nad istnieniem ciebie
i mnie
coraz bardziej dociekajmy

bo
myśl ogółu przestała istnieć

zastąpił ją trochę
          (męski –  bardziej nieporadny)
zabójca czasoprzestrzeni

czasami się nim duszę

było za mało
języka
w tym wszystkim

nadal czekam
najwspanialszy orgazm dla mojej duszy

Oui, Charlie, tu es un misogyne.

to po francusku

słowa

a ja pierdolę

francuski  

Charlie 

© Atropa Belladonna Von Coup , Październik 11

 

 

Let’s immerse our bodies

in apnea
extremely

falling into patterns

       metaphysics – encounter of being with the intellect

let’s think about the existence of you
and me
let’s investigate more and more

because
the general thought ceased to exist

he replaced her a bit
           (male – more clumsy)
a space-time killer

sometimes I strangle him

it was not enough
language
in all of this

I am still waiting
the greatest orgasm for my soul

Oui, Charlie, tu es un misogyne.

it’s french

words

 

I’m fucking

French

 

Charlie

© Atropa Belladonna Von Coup, October 11

Reklamy