Third Wheel

Trzecia godzina. Trzecia to zawsze za późno, albo za wcześnie, na to, co się chce robić. Jean-Paul Sartre

and you do not have to like cocoa
at three in the morning
it’s just
sex

just lie down and do not talk
too much – the words are empty

more after midnight or before, never mind
we are not even

we only have our desires
and eyes slammed on three triggers

three is such an ugly number

roll out the fifth wheel behind the (small) car
the smaller smallest disappeared

and eyes? dropped to the ankles
with disgust
that you look at night

it’s just sex
and you do not have to like cocoa at three in the morning

nothing (you do not have to)

nie musisz lubić kakao
o trzeciej nad ranem
to tylko
sex

po prostu leż i nie mów
zbyt wiele

słowa są puste

bardziej po północy czy przed,
nieważne

nawet nie jesteśmy

my tylk o m a m y swoje
pożądania

i zatrzaśnięte na trzy spusty oczy

trzy to taka brzydka liczba
turla się piątym kołem
za (małym) wozem

mniejszym najmniejszym
zniknął

a oczy? spuszczone do kostek
z odrazą
że patrzysz, nocy

to tylko seks
i nie musisz lubić kakao o trzeciej nad ranem

nic nie musisz

2 Kwiecień , 2018 © Atropa Belladonna Von Coup

Reklamy