Je veux Mais Je ne peux pas

„Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo”.
Marek Hłasko

oddycham
najszerzej

jak potrafię

chciałabym
trochę więcej miodu
a mniej wojen

amunicja chrzęści
między zębami

może szukam daremnie ?

ślubów
z miłości

współżycia
z miłości

miłości z miłości!

potrzebuję większej perspektywy

niech pompują mnie helem
na dole
nie miałabym jak pęknąć

tutaj nie ma nic
a jeśli własny kawałek ziemi
przyjmę

tylko dźwiękoszczelny
sąsiad z dołu nie może słyszeć
jak upadam

I breathe as much
as I can

I would like a little more honey
and fewer wars

ammunition crunches between teeth

maybe I’m looking for nothing?

weddings with love

intercourse with love

love of love!

I need a bigger perspective

let them pump me with helium
at the bottom I would not have to break

there is nothing here
and if I take my own piece of land

only a soundproof neighbor from below can not hear me falling

1 Kwiecień , 2018 © Atropa Belladonna Von Coup

Reklamy