out of nowhere, to nowhere

nad całą moją
rozpaczą : żadnego
drugiego nieba

i żadnej
drugiej ziemi
pod całym twoim szczęściem

uciekam
znikąd , donikąd
uciekam od nikogo

[oto
ten, który sporządza rachunek
umysłów, opuścił mnie]

opuszczona
w histerii szukam nadziei

lecz prócz każdego oddechu
żadnej drugiej nicości

stoję tysiąc ,
parę tysięcy kroków

od samej siebie

Istnieje jedno święte prawo na całym świecie, nasze prawo do niepowodzeń, samotnej wędrówki i cierpień.
(Jorge Luis Borges)

over all my despair
no second heaven

and none
second land
under all your happiness

I am running away
out of nowhere, to nowhere
I’m running away from anyone

[this is the one who prepares the mind account,
he left me]

abandoned
I am looking for hope in hysterics

but in addition to every breath
no second nothingness

I’m standing a thousand,
a few thousand steps

from myself

© Atropa Belladonna Von Coup , 2018 styczeń

Reklamy