poranny testament

sczytywane
z kamiennych płyt

łzami tęsknoty kreślone

słowa

niedopisane na dłoni

na pięciolinii papilarnej

(za)  krztuszę się nimi

zbyt późno

by na głos je odczytywać

 

 

 

 

read out

from stone slabs

 

tears of longing are crossed out

words

 

unspeakable on the palm of your hand

on the finger staff

 

choke on them

too late

to read them out loud

 

©Atropa Belladonna Von Coup

 

 

 

 

Reklamy